Poslednjih nekoliko godina svedoci smo sve većeg broja ličnih trenera, ljudi koji se bave pomaganjem drugima da ostvare rezultate iz oblasti fizičke kulture i budu zadovoljniji sobom. Nažalost, često ljudi ne znaju kome mogu da veruju i šta bi trebalo da gledaju kada traže trenera.

Fitnes industrija je sve važnija u vremenu u kome živimo, sve više ljudi okreće se zdravom načinu života. Kako biste znali na šta da obratite pažnju, naveli smo neke stavke za koje smatramo da su od osnovnog značaja prilikom donošenja odluke:

  1. Ljubav prema fitnesu

Iskreno, moramo da kažemo da ovo, ne ispunjava veliki broj fitnes trenera. Posvećenost treninzima i klijentima je nešto što je, reklo bi se, osnovni kriterijum za bavljenje ovim poslom. Vrhunac posvećenosti prema svom poslu je mnogo više od strasti, i to će detaljnije biti objašnjeno u nastavku teksta, kroz predstavljanje ostalih osobina vrhunskog trenera.

  1. Individualni pristup klijentima

Svaki klijent je priča za sebe i to je ono što je najlepše i najteže u našem poslu. Mnogo iskustva, znanja i veštine potrebno je da bi trener znao da se prilagodi svakom klijentu. Da zna kada bi trebalo da ima veći ili manji intenzitet i obim treninga, kroz koji metod rada da vodi vežbača, kada i koliko je potrebno odmoriti između vežbi, serija, da zna šta da očekuje od klijenta u datom trenutku, imajući u vidu željene ciljeve koji su postavljeni i aktuelno psihofizičko stanje svakog vežbača pojedinačno, itd. Zbog toga je važno da znate biografiju trenera i njegovo obrazovanje. Svoje zdravlje ne bi trebalo da prepuštate bilo kome…

  1. Obrazovanje i veština

U prethodne dve stavke naglašen je značaj znanja i obrazovanja. Iako za neke profesije obrazovanje nije presudno da bi neko odlično radio svoj posao, u fitnesu to igra veoma važnu ulogu. Svaki trener mora konstantno da se usavršava i da uči. Ipak, fitnes treneri su ljudi koji se bave upravljanjem fizičkim opterećenjem pojedinca, a ono u svakom trenutku zahteva angažovanje kompleksnih sistema organizma vežbača (kardiovaskularni, respiratorni, lokomotorni, limfni, endokrini…). Veliku odgovornost za vođenje zdravog života mora pratiti i visoka stručna osposobljenost trenera . U krajnjem slučaju, nije teško biti fizički aktivan, ali ostvariti željene rezultate na najbolji i najbrži mogući način mogu vam priuštiti samo vrhunski stručnjaci u svojoj oblasti.

  1. Odlične komunikacijske veštine

Nekada je važniji način na koji nešto saopštite, nego sam sadržaj i to svaki trener mora znati. Komunikacija trenera sa klijentom  je nešto što se najteže uči. Vrhunski trener zna da u Vama probudi želju za radom i da bude tu da pomera Vaše granice, da Vas osvesti o suštini ulaganja sebe putem fizičke aktivnosti. Svaki trener MagnaFit kluba ima višegodišnje iskustvo rada sa klijentima i akademsko obrazovanje iz oblasti  pedagogije, psihologije i sociologije i sve je podređeno ostvarivanju maksimalnih rezultata klijenata.

  1. Empatija i saosećanje

Treneri su uglavnom osobe koje čitav život treniraju i imaju jako disciplinovane životne navike. Međutim, ljudi sa kojima da rade često žele da promene svoji navike i da se okrenu ka zdravom životu, nekada menjajući svoj život iz korena. Ponekad, treneri imaju problem da shvate klijenta i da promenama pristupe kao procesu koji je najčešće valovite prirode, već žele da odmah nametnu navike. Da bi bio sposoban da oseti psihološke mogućosti vežbača, trener mora, kao što je pomenuto na početku teksta, da suštinski voli svoj posao i da ga vodi želja da pomaže drugima.

  1. Odgovornost i ažurnost u poslu

Posao trenera se ne završava sa krajem treninga. Neophodno je pažljivo I temeljno isplanirati nastavak trenažnog procesa. Stoga, testiranje trenutnog stanja pojedinca, određivanje ciljeva treninga, određivanje plana i programa do dolaska do cilja, konstantno praćenje rezultata, modifikacija metoda rada i trenažnih sredstava su samo neke od aktivnosti koje vrhunski trener radi kada pre početka I po završetku treninga. Kada se na sve to doda maksimalna posvećenost vežbaču na svakom treningu, opremljenost adekvatnom opremom i prostorom za najrazličitije tipove treninga, shvatate da je to baš ozbiljan posao. Samo takav pristup može sa sigurnošću omogućiti željene rezultate. Takav pristup poslu imaju samo vrhunski profesionalci.

Biografije trenera koji rade u Magna Fitu pogledajte na linku. Svatićete da ste u Magna Fitu u rukama upravo opisani trenera I stručnjaka.

Kontaktirajte nas.